Zagadnienia leksykografii w świetle poglądów J. Stalina na język

Jan Tokarski

Poradnik Językowy 2/1952 s. 10-20
Dział: Artykuły