Poradnik Językowy 2/1952

Artykuły

Z gwary warmińskiej i mazurskiej

Objaśnienia wyrazów i zwrotów