Obrzędy i zwyczaje na Mazurach [Kukowo, pow. Olecko]

Alina Ścieborzanka [Alina Ściebora]

Poradnik Językowy 2/1952 s. 28-29
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej