Więzar i wiązar. Oczywiście — rzeczywiście. Żeńskie formy nazwisk

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 2/1952 s. 29-32
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów