Podstawy naukowe nowego słownika języka polskiego

Jan Tokarski

Poradnik Językowy 4/1952 s. 1-11
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
arcy-anty-bez--ątka-anka-eczka-izm/-yzm-fikacja-o-ość-owy