Poradnik Językowy 4/1952

Artykuły

Z gwary warmińskiej i mazurskiej

Objaśnienia wyrazów i zwrotów