Fachowy język potoczny a fachowy język „oficjalny”

Zygmunt Brocki

Poradnik Językowy 4/1952 s. 17-26
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
prze-do--awczy-owy