Formy zdrobniałe przysłówków w gwarze

Jan Pilich

Poradnik Językowy 4/1952 s. 31-32
Dział: Artykuły