Legenda o królu sielaw [Jabłonka, pow. Nidzica]

Ewa Ziegler

Poradnik Językowy 4/1952 s. 34-34
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej