O rybaku Żiszniewskim [Jabłonka, pow. Nidzica]

Ewa Ziegler

Poradnik Językowy 4/1952 s. 34-35
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej