Leśny — leśniczy. Proszowice — proszowski. Autochton. Franszyza integralna

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 4/1952 s. 35-40
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów