A. S. Czikobawa, Wwedenie w jazykoznanie, część I, Moskwa 1952 [Арнольд Степанович Чикобава, Введение в языкознание]

Mieczysław Szymczak

Poradnik Językowy 4/1953 s. 27-32
Dział: Recenzje