Poradnik Językowy 4/1953

Artykuły

Recenzje

Z gwary warmińskiej i mazurskiej

Objaśnienia wyrazów i zwrotów