Bajka o żabie [Szydlak, pow. Ostróda]

A. Szyferówna [Anna Szyfer]

Poradnik Językowy 4/1953 s. 32-33
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej