O sposobach transkrybowania tekstów gwarowych

Alfred Zaręba

Poradnik Językowy 1/1954 s. 12-21
Dział: Artykuły