Prawidłowo. Upowszechniać, rozpowszechniać. Salutować, salut. Moczarnia. Pokroić: pokrajać

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 2/1954 s. 38-40
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów