Legenda o Świślinie

Józef Grzesik

Poradnik Językowy 6/1955 s. 237-238
Dział: Z gwary świętokrzyskiej