W sprawie recenzji Słownictwa Niepołomic [Wanda Pomianowska, "Poradnik Językowy' 1955, z. 4, s. 145-148]

Alfred Zaręba

Poradnik Językowy 7/1955 s. 272-276
Dział: Recenzje