Spółka z diabłem

Józef Grzesik

Poradnik Językowy 7/1955 s. 278-278
Dział: Z gwary świętokrzyskiej