Bajka o babce i kocie [Giławy, pow. Olsztyn]

J. [Jan] Rurawski

Poradnik Językowy 6/1951 s. 27-27
Section: Z gwary warmińskiej i mazurskiej