O kategorii przysłówka. (Refleksje teoretyczno-dydaktyczne)

Jan Tokarski

Poradnik Językowy 2/1949 s. 14-20
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-dzie-ad-ędy-dy-ąd