Z pogranicza slawistyki i historii kultury (Uwagi z powodu pracy Mieczysława Małeckiego Najstarszy literacki język Słowian)

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 3/1949 s. 1-4
Dział: Artykuły