Wyrazy obce. Brus. Co inne, czy co innego. Koleżeństwo

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 3/1949 s. 18-22
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów