Odkówka czy odkuwka. Perfum czy perfumów. Marmelada czy marmolada. Statua. Kwną. Śryz. Oglądnąć. Czy jest to forma poprawna? Pościelić

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 4/1949 s. 30-36
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów