Dwie wartości, dwa gniazda (o prawdzie i fałszu)

Hanna Jadacka

Poradnik Językowy 5-6/1991 s. 167-173
Dział: Artykuły