Polski sufiks -utki

Andrzej Bogusławski

Poradnik Językowy 5-6/1991 s. 174-179
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-utki