Obelga jako akt mowy

Renata Grzegorczykowa

Poradnik Językowy 5-6/1991 s. 193-200
Dział: Artykuły