Na początku było Słowo — z zagadnień przekładu tekstów biblijnych

Marian Jurkowski

Poradnik Językowy 5-6/1991 s. 212-216
Dział: Artykuły