Funkcje znaczeniowe polskiego bezokolicznika w porównaniu z językiem niemieckim

Barbara Bartnicka

Poradnik Językowy 2/1992 s. 98-105
Dział: Artykuły