Poradnik Językowy 2/1992

Artykuły

Język polski za granicą

Sprawozdania, uwagi, polemiki

Recenzje

Co piszą o języku?

Objaśnienia wyrazów i zwrotów