Słownictwo polonijne na przykładzie Pamiętników imigrantów polskich w Kanadzie w edycji Benedykta Heydenkorna

Dorota Adamiec

Poradnik Językowy 2/1992 s. 134-143
Dział: Język polski za granicą