Bogusław Kreja, Z morfonologii i morfotaktyki współczesnej polszczyzny, Wrocław-Warszawa-Kraków 1989

Ewa Rogowska

Poradnik Językowy 2/1992 s. 147-150
Dział: Recenzje