Nowsze anglicyzmy semantyczne w polszczyźnie

Andrzej Markowski

Poradnik Językowy 2/1992 s. 156-160
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów