O powstaniu i rozwoju języka polskiego na kresach wschodnich — polemicznie

Alojzy Adam Zdaniukiewicz

Poradnik Językowy 6/1993 s. 327-340
Dział: Artykuły