Artur Rejter, Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej, Katowice 2000

Iwona Loewe

Poradnik Językowy 4/2001 s. 56-60
Dział: Recenzje