Zasady repartycji końcówek -ów i w dopełniaczu liczby mnogiej rzeczowników na -anin

Andrzej Markowski

Poradnik Językowy 9-10/1993 s. 538-542
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-anin