Krystyna Waszakowa, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki z formantami paradygmatycznymi, Warszawa 1993

Mirosław Skarżyński

Poradnik Językowy 9-10/1993 s. 560-563
Dział: Recenzje