Bolesław Hryniewiecki, O fałszywych i nieudolnych polskich nazwach roślin[„Biologia w Szkole”, nr 1, styczeń-luty 1949]

J. T. [Jan Tokarski]

Poradnik Językowy 5/1949 s. 24-25
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
niemowdzięklamarszawa