Jednogłośnie — jednomyślnie. Jeśli — jeżeli. Bez reszty. Aspekt. Zakopianin. Ofiaruje — ofiarowuje

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 6/1949 s. 26-29
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów