Studia wyrazowe. Niemieckie litewka 'kurtka, bluza'

Witold Cienkowski

Poradnik Językowy 6-7/1959 s. 308-317
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-niczka-ka-ónka-inka