Witold Taszycki (w 60 rocznicę urodzin)

Mieczysław Karaś

Poradnik Językowy 8/1958 s. 393-403
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ów/-ew-owa/-ewa-owo/-ewo-ic-ice/-yce-in/-yn-ina/-yna-ino-isko/-ysko-iszcze/-yszcze-ęta