Formy dopełniacza liczby pojedynczej rzeczowników zbiorowych rodzaju męskiego w Pamiętnikach J. Chr. Paska

Danuta Lankiewicz

Poradnik Językowy 8/1958 s. 403-408
Dział: Artykuły