Najnowsze wydanie Pisowni (Dokończenie)[Pisownia polska, wyd. XII, Wrocław 1957]

Jan Tokarski

Poradnik Językowy 8/1958 s. 410-417
Dział: Recenzje i sprawozdania

Wyrażenia:
wice-sub-anty-trans-ad--ty-any-cki-skidys-dyz--ąc-ącyhiper-eks--ina/-yna-ony-owa/-ewa-ówna/-ewnaper-pseudo--szy