O tak zwanych zwrotach trudnych

Jan Pilich

Poradnik Językowy 8/1958 s. 417-419
Dział: Język polski w szkole