Jawić się — zjawić się. Stracony czas siewu przez deszcze. Do dziadzia — do dziadzi. Forma liczby mnogiej w orzeczeniu. Ryba. Studniówka. Turbozespół. Quiz. Pieczętarski

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 8/1958 s. 422-428
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów