Twój — swój. W zwierciadle. Helikopter. Błyska się — łyska się. Na adres. Polarnik. Wybrać kogo — kim. Celem. Postulować. Na poziomie

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 9/1958 s. 471-476
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów