Bibliografia prac z zakresu słowotwórstwa języków słowiańskich w piśmiennictwie polskim za rok 1958

Renata Grzegorczykowa, Zofia Kurzowa

Poradnik Językowy 5/1960 s. 234-240
Dział: Bibliografia

Wyrażenia:
roz-na-naj--kolwie-koliprze--isko/-ysko-ica/-yca-eńk--ski-icz-ak-ik/-yk-czyk-ek-ka-ovo-ino-icha/-ycha-unka-owa/-ewa-ina/-yna-owa--ov-/-ev--iw-/-yw--k--itj--ci-ce-ba-lo-ńa-izna/-yzna-szczyzna-owszczyzna-e-o-arz-owiec-jь-ьjь-ovъ-ьskъ-ьsko-ьska-išče-us-i-ic-ity-iwy-ny