Ze studiów nad słowotwórstwem gwar mazowieckich

Jadwiga Chludzińska [Jadwiga Chludzińska-Świątecka]

Poradnik Językowy 6/1961 s. 253-258
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ak-owiak-niak-ski-cki-an-anin-owianin-a-ówna/-ewna-anka-ek-ka-ulek-eniek-aczek-owa/-ewa-ina/-yna-nica-ownica-arz-ątko-ica/-yca-ik/-yk-nik