Snobizm w używaniu obcych liter i głosek

Andrzej Sieczkowski

Poradnik Językowy 7/1961 s. 328-332
Dział: Drobne spostrzeżenia