W odpowiedzi na recenzję Słownika Starych Siołkowic w powiecie opolskim ["Poradnik Językowy" 1960, z. 10, s. 459-464]

Alfred Zaręba

Poradnik Językowy 9/1961 s. 415-421
Dział: Artykuły